Het hoger onderwijs is de kennismotor van de Nederlandse economie. Het kabinet streeft het zijn van een kenniseconomie na. Echter, hiervan is weinig terug te zien in de cijfers.

Met dit hoorcollege willen we de maatschappij te informeren over het belang van hoger onderwijs voor de hele samenleving. Het is een maatschappelijk probleem dat het onderwijs niet uit de studenten kan halen wat erin zit. Zonder goed onderwijs geen goede leraren, onderzoekers, verplegers en leiders. Op korte termijn zijn de gevolgen van de uitholling van het onderwijs niet gelijk duidelijk. Blijven investeringen uit, dan zullen niet alleen huidige studenten hier last van ondervinden, maar ook toekomstige generaties een verwaarloosde kenniseconomie erven.

Het onderwijs wordt steeds massaler en er zijn teveel studenten per docent. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om uitdagend onderwijs te bieden met voldoende aandacht voor de persoonlijke begeleiding van de student. Baanbrekend onderzoek kost tijd en geduld. Zonder goede structurele financiering van de kennisinstellingen is dit moeilijk te realiseren en wordt de samenwerking met het bedrijfsleven bemoeilijkt.

Nederland dreigt in een kenniscrisis te raken. Ons land zakt weg in internationale rankings over concurrentie- en innovatie vermogen. Het mogelijk afschaffen van de studiefinanciering versterkt dit alleen maar. Het percentage van het BBP dat we in onderwijs steken (OESO-norm), blijft al tijden achter. Landen die wel investeren in hoger onderwijs, denk aan Scandinavische landen, maar ook Duitsland en Zwitserland, zijn leiders op het gebied van innovatie- en concurrentiekracht.

Behoed Nederland voor een kenniscrisis en investeer in hoger onderwijs, juist nu.