Studentendemonstratie

Studenten en scholieren uit heel Nederland sluiten zich aan bij het studentenprotest. Wij zijn hiermee de gezamenlijke noodroep van alle mensen die zich in willen zetten voor goed en toegankelijk (hoger) onderwijs. Minder kwaliteit voor meer geld. Dat is de toekomst van het hoger onderwijs als er nu niet wordt ingegrepen! Om deze plannen tegen te gaan, is het nu tijd voor een noodsignaal richting dit kabinet!

Studentendemonstratie.nl heeft als hoofddoel om de kwaliteit en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs te behouden en te verbeteren.

Juist nu is onze inzet heel hard nodig. Op dit moment is men in Den Haag namelijk van plan om ontzettend te bezuinigen op het (hoger) onderwijs.

Studentendemonstratie.nl is een studentenbeweging. Het is een organisatie als een paraplu waar verschillende organisaties, studenten, docenten en scholieren zich onder kunnen scharen. Onder deze koepel vind je ook studentenbonden, studentenraden, politieke jongeren organisaties en studieverenigingen. Ook jij kunt hier deel van uitmaken.

Op dit moment zijn wij bezig om nog meer studenten, scholieren en organisaties te betrekken bij deze studentenbeweging. We willen naar de verkiezingen toe laten zien dat er een breed gedragen beweging is die zich grote zorgen maakt om het (hoger) onderwijs. We moeten hiervoor zoveel mogelijk politieke en maatschappelijk druk genereren om aan de politiek in Den Haag te laten weten dat er op het (hoger) onderwijs niet bezuinigd kan en mag worden!

Samen in actie voor beter onderwijs